Current information (departure, arrival) about the Skövde Central

Train arrival and departure times accurate to the minute:

1. Time of departure of trains Skövde Central (departure Skövde Central station)

2. Time of arrival of the trains in Skövde Central (arrival Skövde Central station) Current traffic reports (disruptions and failures, e.g. after storms, temporary changes to the timetable)

Timetable Skövde Central station

Time and track of the departure and arrival of the trains Skövde Central station

 

Trains, Buses and Flights

All in One Search

Skövde Central station

Skövde centralstation är en järnvägsstation längs Västra stambanan med fjärrtåg, regiontåg och godstrafik, belägen i centrala Skövde. En bussterminal är samlokaliserad med stationen, vilka tillsammans bildar Skövde Resecentrum. Stationen invigdes 1859 i samband med trafikstarten på stambanan. Stationen har varit en järnvägsknut, för Karlsborgsbanan och den smalspåriga Skövde-Axvalls Järnväg. Båda är nedlagda; den senare är sedan länge uppriven, medan Karlborgsbanan hade viss trafik fram till början av 2000-talet och ligger ofarbar kvar. Det finns tre spår vid plattform varav spår 1 ligger i väster närmast stationshuset och normalt används för tåg som kommer från söder och ska mot norr, och spår 2 normalt för tåg som kommer från norr och ska mot söder (vänstertrafik), och spår 3 för tåg som har ändstation i Skövde.